Bereikbaarheid en omleidingen

Deze werkzaamheden stonden aanvankelijk 25 en 26 juli gepland, maar zijn twee weken opgeschoven om de nieuwe verkeersmaatregelen beter voor te bereiden.

Wat is er dicht?

  • Van zondag 8 augustus 21.00 uur tot maandag 9 augustus 05.00 uur is de Haringvlietbrug in beide richtingen dicht voor alle verkeer.

Wat is er open?

  • De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.

Hoe rijd je om?

  • Tussen Rotterdam en Bergen op Zoom rijd je om via de A15, A16, en de A17 of A59, of omgekeerd.
  • Tussen Rotterdam en Zierikzee rijd je om via de A15 en de N57, of omgekeerd.

Let op: Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de nieuwe verkeersmaatregelen voor de Haringvlietbrug die vanaf maandag 9 augustus gelden. Meer informatie over die maatregelen vind je hieronder.

 _______________________________________________________________________________________

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft, omwille van de verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen getroffen voor de Haringvlietbrug in de A29.

Wat is er dicht?

  • Vanaf maandag 9 augustus 05.00 uur wordt het verkeer op de Haringvlietbrug in beide richtingen via één rijstrook over de brug geleid.
  • De parallelrijbaan gaat dicht voor normaal verkeer, maar blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, fietsen met trapondersteuning, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruik maken van deze parallelbaan.

Tot wanneer?

  • Deze maatregelen blijven van kracht tot de vervanging van de brugklep in 2023.

Hinder

  • Het afsluiten van één rijstrook op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer kan leiden tot forse files op de A29 en A16. Dit heeft veel impact op de bereikbaarheid van een groot gebied in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.
  • Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen en de hinder voor (vaar)weggebruikers op www.rijkswaterstaat.nl/maatregelenharingvlietbrug.